• இந்தியாவின் மிகத்தொன்மை வாய்ந்த நகர நாகரிகமான சிந்துசமவெளி (ஹரப்பா) நாகரிகம் செம்பு காலத்தைச் சேர்ந்தது. 1921இல் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சிந்து நதியின் கிளைநதியான ராவி நதிக்கரையில் அகழ்வாராய்ச்சி செய்து சிந்துவெளி நாகரிகத்தை கண்டறிந்தனர்.
  • மலேசிய அரசு தங்கள் நாட்டில் ஆதாரை பயன்படுத்த ஆலோசித்து வருகிறது. அந்நாட்டில் ஏற்கெனவே தேசிய அடையாள அட்டை குடிமக்களுக்கு உள்ளது. மைகாட் என்ற பெயரிலான இந்த அட்டையில் ஆதார் போன்று கைரேகை மற்றும் விழித்திரை எடுக்கப்பட்டு தகவல்கள் சேகரிக்க மலேசிய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
  • பழங்கால இந்தியாவை அ) வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் ஆ) வரலாற்றுக்கு பிந்தைய காலம் (வரலாற்றுக்காலம்) என இரு வகையாக பிரிக்கலாம். அக்கால மனிதர்கள் குறித்த எழுத்துப்பூர்வமான ஆதாரங்களும், பிற ஆதாரங்களும் கொண்ட காலத்தை வரலாற்றுக்காலம் என்கிறோம்.
  • TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் ஏப்ரல் 26 முதல் 30 வரை PDF வடிவில் தரப்பட்டுள்ளது. இது TNPSC தேர்வாளர்களுக்காக மிக சிறந்த முறையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. PDF உள்ளே, கேல் ரத்னா விருதுக்கு விராட் கோலி பெயர் பரிந்துரை, ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு தேசிய விருது
  • TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் ஏப்ரல் 21 முதல் 25 வரை PDF வடிவில் தரப்பட்டுள்ளது. இது TNPSC தேர்வாளர்களுக்காக மிக சிறந்த முறையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. PDF உள்ளே, இந்தியா - ரஷ்யா இடையே 7 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து, மக்களை கவர்ந்தவர்கள் பட்டியலில் பில்கேட்ஸ் முதலிடம்
Previous555657585968Next