• பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதி – என தமிழ் மக்களால் கொண்டாடுவர். பாரதியார் ”நவீன தமிழ் கவிதைக்கு முன்னோடி”, ”தன்னிகரற்ற புலமைபெற்ற பேரறிவாளர்”. பாரதி என்ற பட்டம்எட்டப்ப நாயக்கர் மன்னரால் எட்டயபுரம் அரசபையால் வழங்கப்பட்டது. 1904ல் மதுரையில் பாரதி எழுதிய பாடல்”விவேகபானு” என்னும் இதழில் வெளியானது. மதுரையில் சேதுபதி மேல்நிலைப்பள்ளியில்தமிழ் ஆசிரியர் பணியில் ஈடுபட்டார்.
Previous789