பாரத தேசம்

சொற்பொருள்:

வண்மை = கொடை (வன்மை = கொடுமை)

உழுபடை = விவசாய கருவிகள்

தமிழ்மகள் = ஔவையார்

பாடல் குறிப்பு:

சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை என்றவர் ஔவையார்.

தமிழ்மகள் எனப்படுபவர் ஔவையார்.

ஆசிரியர் குறிப்பு:

காலம்: 11.12.1882 – 11.09.1921

“பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதி” என்றவர் கவிமணி.

'ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம்' செய்வோம் என்ற பாடல் வெள்ளி பனிமலையின்மீது உலாவுவோம் என்ற பாடலின் ஒரு பகுதியாகும்.

ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் உள்ள மற்ற தலைப்புகள்

இராமலிங்க அடிகள்

திருக்குறள்

உ.வே.சா

கடைசிவரை நம்பிக்கை

நாலடியார்

பாரத தேசம்

பறவைகள் பலவிதம்

பாம்புகள்

நான்மணிக்கடிகை

ஆராரோ ஆராரோ

வீரச்சிறுவன்

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் - Instant Updates - Click here to Download App

Download Current Affairs PDF - Click here