இராமலிங்க அடிகள்

திருவருட்பா

கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான்என்

எண்ணில் கலந்தே இருக்கிறான் – பண்ணில்

கலந்தான் என் பாட்டில் கலந்தான் உயிரில்

கலந்தான் கருணை கலந்து.

– இராமலிங்க அடிகளார்.

ஆசிரியர் குறிப்பு:

இராமலிங்க அடிகளார் “திருவருட்பிரகாச வள்ளலார்” என்னும் சிறப்பு பெயர் பெற்றவர்.
கடலூர் வட்டம் மருதூரில் பிறந்தவர்.

பெற்றோர்: இராமையா – சின்னம்மையார்

காலம்: 5.10.1823 – 30.01.1874

நூல்கள்:

ஜீவகாரூன்ய ஒழுக்கம்

மனுமுறை கண்ட வாசகம்

இவர் பாடல்கள் அனைத்தும் “திருவருட்பா” எனத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

சிறப்பு:

சமரச சன்மார்க்க நெறியை வழங்கினார்.

மத நல்லிணக்கத்திற்கு “சன்மார்க்க சங்கம்”, உணவளிக்க “அறச்சாலை”, அறிவு நெறி விளங்க “ஞான சபை” நிறுவினார்.

ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் உள்ள மற்ற தலைப்புகள்

இராமலிங்க அடிகள்

திருக்குறள்

உ.வே.சா

கடைசிவரை நம்பிக்கை

நாலடியார்

பாரத தேசம்

பறவைகள் பலவிதம்

பாம்புகள்

நான்மணிக்கடிகை

ஆராரோ ஆராரோ

வீரச்சிறுவன்

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் - Instant Updates - Click here to Download App

Download Current Affairs PDF - Click here